بهترین وبلاگ برای زد بازان
لم تنگ شده ....دلم تنگ شده ه ي دلم تنگ شده دلم تنگ شده ...دلم تنگ تنگ
ورس مهراد هيدن
گرفت لجن دورمو گم کردم خودمو ولي تاريکي مرد و من ديدم صبحمو من بايد بحث کنم هر دفه تا بس کني ببين هر چه که هست دورم ماله منه نه
از تو نيس طوفان و رد شدم شروع فصل 2 وسطو من جويدم ته موندش برتو اين شده دسه 2 که هر دفه يک لحظه تو ميفتي باز پائين و ميگيريم دوتا دست تو / تولدمه سلامتي پدرم که برد منو نوک قله هل داد که بپرم قول داد که پسرم شک نکن يه ذرم يه روزي مياد ميگي من از همه اينا بهترم ولي غرورم سر جاش فرود رو مي پرم بازي رو مي بازم قبل اينکه ببرم تو بايد بشکافي روح و جونتو فدا کني پوست و گوشت و استخونتو
کروس مهراد هيدن
دلم تنگ شده ....دلم تنگ شده دلم تنگ شده ....دلم تنگ شده ه ي دلم تنگ شده ....دلم تنگ شده
ورس سياوش سيجل
زير آفتاب برزيل نشستي دم بارگاي حنسي بم بگو لب آب داري چه حسي دورم پلاستيک و کارداي فلزي خوبه نه اين حس هر روزمه دنيا رو ميگيرم انگار عروسمه بازي ميکنم باش انگار عروسکه نشستم اين بالا نوکه قله سرمورو گنده همه چي آروم مثه صبح جمعه ولي بعضي وقتا اين بالاسرد ميشه نوک قله اي ميخواي بالاتري هي ولي سردي رو ديگه چيزي رو حس نمي کني روي اکس و نيکوتين فقط ميگذروني جاي اينکه زندگي کني ساعت 5 شده دلم بازم تنگ شده ولي راه برگشت نيست چشام ميشه با يه لبخند خيس
اوترو
تو شب تاريکم تو تو صبحو کردي نقاشي اگه يه وقت نبودي فردا چي دلم تنگ شده دلم تنگ شده

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:36  توسط َAli  |